Byudvikling

Næstveds (manglende) befolkningstilvækst

Næstved har siden 2006 ikke formået at tiltrække nye borgere.

Befolkningstilvæksten i Næstved har siden 2006 ligget på sølle 2,4%, svarende til en stigning i antallet af indbyggere fra 41.158 individer til 42.141 individer i 2013. Det er ikke engang 1.000 nye indbyggere, og det er bare ikke godt nok, for en by med ambitioner.

Selv en by som Ringsted, der vel i de fleste Næstved-borgeres optik anses for værende en soveby, har oplevet en markant større vækst. Over 2.000 individer har man hævet befolkningstallet med i det midtsjællandske – en stigning på over 11%.

Selv byer som Haslev og Vordingborg oplever større procentvis vækst i antallet af indbyggere end vi kan præstere her i byen.

Men er det vigtigt? Ja, det er det i aller højeste grad. Det er vigtigt for Næstved, at byens ledelse formår at udtænke strategier til at gøre byen attraktiv. Ikke bare for at tiltrække nye borgere, men også for at holde på dem vi allerede har. Den strategi der hidtil har været ført, er fejlet. Det er et uomtvisteligt faktum.

Næstved er den suverænt største by på Sydsjælland, og burde være et kraftcenter for udvikling og initiativ. De jyske byer vi kan sammenligne os med formår at udvikle sig; Næstved derimod lader til at være en by under afvikling. Imens verden omkring os finder på initiativer til at skabe vækst og arbejdspladser, fosser selvsamme ud af Næstved Kommune.

Jeg ved ikke hvem der har sovet i timen, men der er nogle der ikke har presset hårdt nok på for at positionere vores egn de rigtige steder. Det er synd og skam, og jeg håber inderligt at der ved det kommende kommunalvalg bliver plads til nye kræfter, og et nyt flertal, som måske kan arbejde mere dynamisk og dedikeret på at få sat Næstved på landkortet, få skabt grobund for nogle arbejdspladser og bringe byen tilbage på sporet.

Vi har alle muligheder, men hvem er i stand til at udnytte dem?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *